Aviz Integritate ANAF

Aviz Integritate ANAF

Cabinetul Individual de Psihologie Vitalia Dana Andreea este autorizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania pentru efectuarea de testari psihologice, respectiv eliberarea de avize psihologice de evaluare complexa si integritate pentru inspectorii antifrauda, psihologul titular fiind ateastat in psihologia muncii si organizationala.

* Potrivit legii, furnizorul unor astfel de servicii psihologice pentru structurile antifrauda din cadrul ANAF, in speta psihologul care realizeaza examinarea psihologica pentru inspectorii antifrauda este acel psiholog atestat in psihologia muncii si organizationala, psiholog practicant, in regim autonom, certificat si autorizat in conditiile Legii nr.213/2004 privind serviciile psihologice din Romania.

Evaluarea psihologica in vederea ocuparii functiilor publice in structurile antifrauda –  implica desfasurarea a doua tipuri de evaluari: evaluarea psihologica complexa, care atesta ca persoana in cauza este apta pentru exercitarea functiei de inspector antifrauda si care presupune aplicarea unor teste, chestionare psihologice care sa masoare: nivelul cognitiv, nivelul de maturizare socio-afectiva, echilibrul emotional, responsabilitatea sociala, capacitatea de rezistenta la stress si solicitari intense, lipsa unor accentuari sau dizarmonii de personalitate si evaluarea psihologica a integritatii, care se realizeaza printr-un scurt interviu si completarea unui test, chestionar psihologic care vizeaza aspecte psihologice, sociale si comportamentale care compun profilul psihologic al unei personalitati lipsite de tendinte care pot afecta integritatea (la origine, conceptual de “integritate”presupune insusirea de a fi integru, cinste, probitate, incoruptibilitate, caracter integru –  sentiment al demnitatii, dreptatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita omului, onestitate, intregime morala).

Finalitatea examinarii psihologice  antifrauda – avizul psihologic inspector antifrauda: examenul psihologic inspector antifrauda (ANAF) se finalizeaza  prin emiterea in mod distinct, a doua avize psihologice, unul care priveste evaluarea complexa a viitorului inspector antifrauda, iar cel de al doilea are in vedere aprecierea nivelului de integritate al candidatului pentru ocuparea functiei publice. Cele doua avize psihologice inspector antifrauda sunt valabile numai in conditii de securizare, respectiv prin atasarea unui timbru profesional, aferent codului de parafa al psihologului atestat care realizeaza evaluarea psihologica, timbru care se ataseaza in partea dreapta a fiecarui aviz psihologic, deasupra caruia se aplica strict, prin imprimare, stampila cabinetului psihologic acreditat.

Potrivit reglementarilor in vigoare privind desfasurarea concursului pentru inspector antifrauda, documentele c are atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art.4 alin (7) lit.b) si c) din OUG nr.74/2013, respectiv avizul psihologic care priveste evaluarea psihologica complexa a candidatului si avizul psihologic de integritate trebuie sa fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului. Cele doua certificate psihologice trebuie  emise in urma unei sesiuni unitare de examinare, realizate de catre acelasi psiholog.

Formularea concluziilor din avizele psihologice se realizeaza in mod sintetic, fara neclaritati sau pasaje obscure. Evaluarea psihologica se finalizeaza prin eliberarea a doua avize psihologice distincte (aviz psihologic evaluare psihologica complexa si aviz psihologic evaluare psihologica de integritate).

Pentru consultarea tarifelor, va rugam sa accesati pagina noastra cu Onorarii.